Wekelijkse column Ron König: Geen vuurwerk, wel voorzichtig carbidschieten

Twee weken geleden reisde ik af naar Utrecht. Naar het Veiligheidsberaad, waar ik als vicevoorzitter van onze veiligheidsregio aanwezig was. Ik was wat vroeg en raakte in gesprek met Emile Roemer, waarnemend burgemeester van Alkmaar. Hij begon meteen over carbidschieten, maakte zich grote zorgen. “In heel Noord-Holland is geen melkbus meer te krijgen”. En carbidschieten is in Noord-Holland niet eens een traditie.” Hij maakte zich grote zorgen over de risico’s van carbidschieten door mensen die daar geen ervaring mee hebben. Hij zou in de vergadering pleiten voor een landelijk verbod op carbidschieten.

Goede afspraken

Hoewel ik zijn zorg volledig begreep, wees ik hem er voorzichtig op dat het verbieden van carbidschieten in ons deel van het land tot heel veel gedoe zou leiden en dat we over carbidschieten in Oost-Nederland goede afspraken hebben gemaakt. En dat het eigenlijk altijd goed verloopt.

Gemeenten bepalen zelf

Gelukkig werd Oost-Nederland geholpen door het kabinet, dat duidelijk geen zin had om naast het gewone vuurwerk ook het carbidschieten te verbieden. Afgelopen week is daarom een door onze veiligheidsregio opgestelde notitie over carbidschieten ingebracht in het landelijk overleg. Met als kernboodschap ‘gemeenten bepalen zelf of ze carbidschieten wel of niet willen toestaan en aan regels willen binden’. Die notitie is vastgesteld.

Nieuwe traditie?

Voor Deventer betekende dat ook nog wel wat, want tot nu toe kennen wij geen bepalingen over carbidschieten in onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Omdat het maar op beperkte schaal plaatsvindt en wel goed verloopt. Maar nu vuurwerk niet mag tijdens de jaarwisseling zou er ook in Deventer wel eens een nieuwe traditie tot stand kunnen komen.

Zorgvuldig carbidschieten

Carbidschieten moet kunnen wat mij betreft, maar dan wel graag door ervaren carbidschieters, buiten de bebouwde kom en alleen tijdens daglicht op de laatste dag van dit gekke jaar. Aan de gemeenteraad heb ik voorgesteld om met spoed onze APV te wijzigen. Om te zorgen dat het carbidschieten zorgvuldig gebeurt en vooral om te voorkomen dat ondeskundig knallen leidt tot extra belasting van de al zo zwaar belaste zorg. Begin december besluit de gemeenteraad. Als donderslag bij heldere hemel zullen we maar zeggen.

 

Burgemeester Ron König