Corona Initiatief Fonds

Het Corona Initiatief Fonds is op 8 oktober 2020 geopend om te investeren in initiatieven die bijdragen aan de Deventer economie. In totaal is er een bedrag beschikbaar van € 200.000. De 1e inschrijvingstermijn is op zondag 25 oktober gesloten.
De Brink in Deventer, aangepast op corona-maatregelen

U kunt dus geen aanvragen meer indienen. Zo spoedig mogelijk na besluit van het college van b&w (dinsdag 3 november), worden de gehonoreerde initiatieven genoemd op deze pagina. Als er nog budget beschikbaar is na deze 1e ronde, wordt een 2e inschrijving geopend. Dit wordt dan via diverse communicatiekanalen bekend gemaakt en uiteraard ook op deze pagina.