Corona Initiatief Fonds

Er is een Corona Initiatief Fonds, voor initiatieven die bijdragen aan de Deventer economie. Er is € 200.000 beschikbaar. Tot en met 25 oktober 2020 kunt u een plan indienen voor een project of activiteit. De plannen worden zo snel mogelijk beoordeeld. De activiteiten en projecten vinden plaats in de periode oktober tot en met 31 maart 2021.
De Brink in Deventer, aangepast op corona-maatregelen

Naar Plan indienen voor het Corona Initiatief Fonds.

Het Corona Initiatief Fonds is bedoeld voor plannen en activiteiten die bijdragen aan de gastvrijheid, aantrekkelijkheid of veerkracht van stad, dorp of buitengebied. Uiteraard passend binnen de geldende coronamaatregelen.

Investeren in positieve ideeën

De gemeente Deventer hecht veel waarde aan een sterke Deventer economie. We stimuleren een goed ondernemersklimaat. De gemeente wil een brede economische impuls geven door te investeren in positieve ideeën. Het Corona Initiatief Fonds heeft een totaalbedrag van € 200.000. Het fonds richt zich op het stimuleren van (ondernemers)initiatieven. Het geld is bedoeld voor initiatieven die extra omzet voor de Deventer economie genereren.

Steun in de rug

Het Corona Initiatief Fonds is een steun in de rug voor initiatieven van ondernemers en organisaties die hard zijn getroffen door de coronacrisis. Het fonds is ook bedoeld om inwoners en de bezoekers van de gemeente Deventer de komende periode te laten genieten van activiteiten en projecten die de gastvrijheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente Deventer verbeteren.

Indienen van (gezamenlijke) initiatieven

Ondernemers en organisaties kunnen een plan indienen voor het Corona Initiatief Fonds. Er is geen limiet voor de bijdrage en ook is er geen drempelbedrag. Wel wordt kritisch gekeken of het aangevraagde bedrag zich verhoudt tot de beoogde doelen en resultaten van het ingediende initiatief. Ook een evenwichtige verspreiding van de aanvragen binnen de gemeente over stad, dorpen en buitengebied en een spreiding over de week (niet alles in het weekend) is wenselijk. Bekijk de voorwaarden en spelregels voor een aanvraag.

Belangrijke informatie

  • Plannen moeten uiterlijk 25 oktober 2020 zijn ingediend;
  • Bekijk de voorwaarden en spelregels. Hierin staat ook waar een plan aan moet voldoen;
  • Ondernemers, netwerken, verenigingen en andere organisaties kunnen een plan indienen;
  • De initiatieven moeten bijdragen aan het (collectief) genereren en stimuleren van (extra) omzet. Het compenseren van gederfde omzet is niet mogelijk;
  • Denk bij projecten/activiteiten ook aan de wat rustigere maanden januari, februari en maart 2021;
  • De aanvrager dient afkomstig te zijn uit de gemeente Deventer of hier te zijn gevestigd of zijn/haar reguliere activiteiten op grondgebied van de gemeente Deventer uit te voeren;
  • Activiteiten/projecten waarbij voor de uitvoering van het project/de activiteit wordt samengewerkt met ondernemers uit de gemeente Deventer (denk aan inkoop van diensten en producten) hebben een pré.

Contact

Heeft u vragen over het Corona Initiatief Fonds? Neem contact met ons op via coronafonds@deventer.nl.