Vergrijzen op eigen wijze met Deventer Tijdmachine en Gouwe Ouwe

‘Herinnert u zich deze nog nog nog’. Wie deze klassieke Veronica-jingle vroeger op de radio hoorde, die wist: nu volgt een ‘Gouwe Ouwe’. Stichting De Tijdmachine gebruikt het ‘Gouwe Ouwe’-concept om laagdrempelig in contact te komen met bewoners van woonzorgcentra en oudere bezoekers van wijkcentra.

Een van de schaarse hoogtepunten in 2020 voor de bewoners van Het Groote & Voorster was het optreden begin september van de huisband van de stichting. De gespeelde liedjes en decor vielen zeer in de smaak en bewoners knoopten leuke gesprekjes aan met de muzikanten.

“Wij geven rock ’n roll-feestjes waarbij we de zaal omtoveren tot een kroeg zoals je die in de jaren zestig had. Met houten lambrisering, gouden behang, kleedjes op de tafel en hapjes die de mensen toen kregen”, zegt Tim Trooster, oprichter en directeur van de stichting. Met zijn levensgezel en compagnon Anne Elschot geeft hij leiding aan de sinds enkele maanden aan de Papenstraat gevestigde organisatie. Die zag in 2013 het licht in Amsterdam.

T1-bus

Bij mooi weer en wanneer het, zoals nu door corona, onmogelijk is binnen op te treden, fungeert een Volkswagen T1-bus als Gouwe Ouwe-vehikel. Het idee voor nostalgische muziekfeestjes is afkomstig van ouderen zelf. De wens kwam naar voren tijdens bijeenkomsten van De Tijdmachine.

In een huiskamerdecor, geheel ingericht in de stijl van de jaren zestig mét een keuken, filmzaal en dancing, gaan ‘reisleiders’ (getrainde vrijwilligers, zorgmedewerkers en activiteitenbegeleiders) met ouderen in gesprek en vragen: Wat deed u in de jaren zestig? Wat vond u leuk om te doen? Wat vond u belangrijk? Welke dingen zou u nu graag willen doen? Wat vindt u belangrijk? En wat zou u voor een ander of het huis willen doen?

Verbinding

Vervolgens gaat de stichting samen met de ouderen, professionals, familie, vrijwilligers in de wijk aan de slag om wensen te realiseren en antwoorden te vinden op gestelde vragen. “We zoeken altijd de verbinding met alles wat er al in de wijk gebeurt. We zijn daarom lid geworden van NOAD, het Netwerk Ouderen Actief Deventer. Het probleem van eenzaamheid onder ouderen is door corona toegenomen. Dat kun je niet alleen oplossen”, zegt Tim.

Als De Tijdmachine een woonzorgcentrum aandoet, worden de uitkomsten van gesprekken verwerkt in de dossiers van de bewoners. ‘Daar stoppen we niet; in de werksessies ‘Laten we Welzijn’ gaan we met medewerkers aan de slag om in te spelen op de individuele vragen van bewoners. Dit doen we via ‘Het pad naar een fijne (oude) dag’ waarin iedereen die betrokken is bij het huis een concrete rol heeft in het bieden van persoonsgerichte zorg’.

Tim gelooft niet in kwetsbare mensen. Volgens hem kan iedereen door omstandigheden wel in een kwetsbare positie belanden. “Door ouderen een veilige en stimulerende omgeving aan te bieden, kunnen ze zelf aangeven wat zij belangrijk vinden en graag willen.” De stichting wil senioren helpen op hun eigen manier oud te worden; ‘vergrijzen op eigen wijze’.

Livestreams

Tim: ‘Vorig jaar maart zijn we meteen gaan kijken wat er nog wel kon. Dit heeft tot livestreams op onze Facebookpagina geleid (de eerstvolgende stream is zondag 28 maart vanaf 14.00 uur en staat in het teken van smartlappen, red.).”

Door Rudi Hofman