Kunstcircuit zoekt cultureel ondernemers en kunstenaars voor Wijksafari tijdens Kom erbij festival!

Stel je voor, een festivalweek voor alle oudere Deventernaren met de stad als festivalterrein. De organisaties van het Netwerk Ouderen Actief Deventer (NOAD) bundelen de krachten om tijdens de week van de eenzaamheid (1 tot 7 oktober 2021) zo veel mogelijk mensen mee te laten doen.

In deze bijzondere tijd is meedoen en verbinding van levensbelang. Door de Coronacrisis zijn veel mensen het contact met elkaar verloren, zeker nu de crisis langer duurt dan iedereen vorig jaar durfde te denken. Kunstcircuit Deventer wil door middel van een wijksafari op creatieve wijze verbinding brengen tussen de activiteiten voor ouderen in verschillende Deventer wijken.

Denk mee

Kunstcircuit Deventer is op zoek naar kunstenaars, culturele ondernemers en/of bevlogen creatieveling met een fantastisch (en haalbaar) idee om de wijksafari tot een unieke beleving te maken. Stuur voor dinsdag 15 juni 2021 een korte beschrijving van wie je bent als maker, wat je drijft op dit thema en een korte beschrijving van je idee. Op basis van de inzendingen worden er en aantal concepten uitgekozen om verder uit te werken tot een concreet projectplan met sluitende begroting.

Extra informatie

Datum van uitvoer: tussen 1 en 7 oktober 2021
Resultaat: een wijksafari voor oudere wijkbewoners bestaande uit minimaal 3 verrassende en creatieve interventies, waarin de ontmoeting en verbinding centraal staan.
Er is budget beschikbaar voor ontwikkeling en uitvoer.
Randvoorwaarden: neem de geldende coronamaatregelen in acht en organiseer zoveel mogelijk in de buitenlucht.

Heb je wel een goed idee wie je zou willen bereiken maar niet direct de juiste ingangen? Wij helpen graag mee. De leden van het NOAD hebben een groot netwerk en zijn beschikbaar om mee te denken en te verbinden.

Voor meer informatie en het indienen van pitch kun je contact opnemen met Lennard Gols, programmaleider kunst en cultuur in het sociaal domein, via lennard.gols@kunstcircuit.nl of Lilian Vos, programmaleider amateurkunst en talentontwikkeling via lilian.vos@kunstcircuit.nl.