Voorlopig geen Centrumbus

De Centrumbus heeft besloten per vandaag, 14 oktober niet meer te rijden.

Het gebruik van het Openbaar Vervoer wordt teruggebracht tot alleen noodzakelijk vervoer. Ook wordt mensen verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven. Deze maatregel geldt in elk geval tot maandag 2 november.

Kunt u vanwege een beperking geen gebruik maken van uw eigen vervoer of het openbaar vervoer? Dan kunt u bij het sociaal team een Wmo-vervoerspas voor PlusOV aanvragen. Meer informatie vindt u op www.socialeteamsdeventer.nl of www.plusov.nl of bel de toegang Sociale teams 0570 695399.