Uitstel van betaling periodieke gemeentelijke lasten

De gemeente staat ook in deze voor iedereen lastige tijd achter de sportverenigingen, instellingen en bedrijven. Om lucht te bieden, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om uitstel van huur- en andere betalingen te verlenen tot 31 augustus 2020.

Bedrijven en instellingen die aan de gemeente periodiek bedragen betalen, kunnen daarvan uitstel krijgen. Het gaat om huur, erfpachtcanon, of retributies voor:

  • bedrijfsruimte
  • culturele instelling
  • buurthuize
  • speeltuinverenigingen
  • buiten sportverenigingen
  • opstal- of erfpachtrechten

Uitstel aanvragen

Wie deze financiƫle ruimte nu nodig heeft en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kan uitstel aanvragen door een verzoek per e-mail te sturen naar beheervastgoed@deventer.nl. Realiseer wel dat het om uitstel gaat en niet om kwijtschelding. Binnensportverenigingen kunnen zich richten tot Sportbedrijf Deventer.