Nieuwe noodverordening per 1 juni

De Veiligheidsregio IJsselland heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze noodverordening is onder meer geregeld hoe de horeca weer open kan.

De horeca gaat weer opstarten. Om 1,5 meter afstand te kunnen houden is het puzzelen met de ruimte. Dat betekent iets voor de inrichting van de openbare ruimte. Meer versoepeling geeft ook meer levendigheid. Het blijft steeds balanceren. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat we dit verantwoord én vriendelijk vorm geven.

De belangrijkste wijzigingen

De noodverordening kent ten opzichte van de vorige een aantal aanvullingen. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen. Let op, de noodverordening zelf (pdf, 152 KB) is bepalend.

Cafés en restaurants

Vanaf 1 juni 2020 om 12.00 uur kan de horeca weer open. Per bedrijf mogen niet meer dan 30 gasten aanwezig zijn. Ook moeten gasten reserveren en aan tafel of bar zitten. Statafels zijn niet toegestaan. Gasten houden 1,5 afstand van elkaar, behalve als zij een gezamenlijk huishouden vormen. Een scheidingswand maakt dit niet anders. De ondernemer en/of de exploitant zien hierop toe.

Horecaterrassen

Voor horecaterrassen geldt dat gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden, behalve als zij een gezamenlijk huishouden vormen. De bezoekersstromen op en rond het terras worden gereguleerd. Het terras moet aan de bovenzijde of aan 3 zijden open zijn. Bij naast elkaar gelegen terrassen zorgen de beheerders er samen voor dat hun gasten 1,5 meter afstand kunnen houden. Voor buitenterrassen geldt geen reserveringsplicht.

Exploitanten reguleren de toestroom op het terras ook om clustering van wachtende of vertrekkende gasten buiten het terras voorkomen.

Horeca bij sportaccommodaties

Alleen commerciële horecagelegenheden bij sportaccommodaties mogen onder voorwaarden open voor gasten. Hiervoor gelden de zelfde voorwaarden als voor andere horeca.

Hotels

Hotels vallen onder horeca. In restaurants van hotels mogen meer dan 30 gasten aanwezig zijn mits alle aanwezigen hotelgasten zijn. Indien in een restaurant van een hotel meer dan 30 hotelgasten aanwezig zijn, mogen geen andere gasten in het restaurant toegelaten worden. Indien minder dan 30 hotelgasten aanwezig zijn, mogen ook andere gasten toegelaten worden tot maximaal 30 gasten .

Musea

Voor musea en ateliers geldt het maximum van 30 personen niet. Ook hier geldt dat de aanwezigen altijd ten minste 1,5 meter afstand moeten kunnen houden. Het bezoek mag uitsluitend plaatsvinden in een vooraf gereserveerd tijdvak.

Campings

Wanneer een kampeervoorziening zelfvoorzienend is door een eigen toilet met een eigen was- en/of douchevoorziening is het geoorloofd om alsnog gebruik te maken van de locaties van vakantieparken en campings.

Protocollen

Verschillende branches hebben protocollen opgesteld om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. Een protocol is een concrete vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de praktijk. Protocollen hebben geen juridische status. De noodverordening (pdf, 152 KB) is bepalend.