Brandveilig gebruik gebouwen in ‘1,5 meter-samenleving’

De 1,5 meter samenleving verandert de manier waarop we gebouwen gebruiken. Hou bij de herinrichting ook rekening met de brandveiligheid, zodat u in geval van nood niet voor verrassingen komt te staan.

Veel organisaties, bedrijven en instellingen denken na over hoe ze invulling geven aan de 1,5 meter-samenleving. De manier waarop mensen samenkomen en ruimtes gebruiken verandert. Looproutes in gebouwen veranderen en er worden aanpassingen gedaan aan de indeling en het gebruik van ruimtes.

Dergelijke aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor de brand- en vluchtveiligheid van uw pand. Zorgt de nieuwe looproute voor een langere vluchtroute? Is de afgesproken verzamelplek nog steeds  geschikt met de onderlinge 1,5 meter afstand? En is het geluid van de ontruimingsalarminstallatie hoorbaar in de nieuw ingerichte ruimte? Het is goed om nu stil te staan bij dergelijke vragen, zodat u in geval van een calamiteit niet voor verrassingen komt te staan.

Tips brandveilig gebruik gebouwen

  • Past u looproutes in uw gebouw aan? Controleer dan in hoeverre dit van invloed is op het veilig vluchten. Zijn er fysieke  barrières die het afwijken van de nieuwe looproute onmogelijk maken? Of is er in geval van een calamiteit een andere uitweg?
  • Beoordeel de capaciteit van de opvanglocatie bij een ontruiming. Kunnen mensen hier makkelijk 1,5 meter afstand houden? Of moet er tijdelijk een andere of aanvullende locatie komen?
  • Neem de BHV-organisatie mee in de wijzigingen in het gebruik. Zorg dat BHV'ers weten in welke ruimtes nu personen werken. En welke ruimtes zij dus moeten controleren bij een ontruiming.
  • Controleer of de dekking van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie toereikend is voor het ‘nieuwe’ gebruik.

Vragen over risicovolle of afwijkende situaties?

Voor vragen over brandveiligheid en uw BHV-organisatie kunt u terecht bij team Risicobeheersing van Brandweer IJsselland. Zij denken graag mee over een verantwoorde invulling van de brandveiligheidseisen. Voor meer informatie kunt u bellen met de Veiligheidsregio IJsselland, 088 - 119 78 93.