Handhaving en het corona toegangsbewijs

De horeca voert op de juiste manier controles op het coronatoegangsbewijs uit.
Inmiddels wordt ook onder andere bij sportkantines en toiletten en kleedruimten beter gecontroleerd. Team Handhaving en Toezicht voert steekproefsgewijs controles uit.

Sinds zaterdag 6 november is er een mondkapjesplicht in onder meer winkels en publieke ruimten. Over het algemeen is er sprake van goede naleving, blijkt uit steekproefsgewijze controle. Jongeren moesten nog wel soms worden aangesproken.

Team Toezicht en Handhaving houdt zo veel mogelijk contact met ondernemers die moeite hebben met controleren. We complimenteren organisaties die het goed doen en bedanken hen voor hun inspanningen.