Burgerpeiling coronavirus

Gemeente Deventer heeft een peiling gehouden onder Deventenaren. In deze peiling is het sentiment rondom het coronavirus onderzocht.

Hoe staat het met het welzijn van Deventenaren in coronatijd? Missen zij dingen? Speelt eenzaamheid een rol? En hebben zij vertrouwen in de informatievoorziening? Dit is een greep uit de onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de enquête.