Mandatering toezicht quarantaineplicht

De burgemeester van Deventer heeft toezichthouders van de gemeente Zwolle gemandateerd voor de uitvoering van het toezicht en handhaving van de quarantaineplicht voor reizigers.

Bekijk het mandaatbesluit (Pdf, 100 KB).