Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Veelgestelde vragen Ondernemers

De overheid heeft diverse wijzigingen doorgevoerd, om de maatregelen rondom corona voor ondernemers zoveel mogelijk te verlichten.

 • U kunt  uitstel van betaling aanvragen van gemeentelijke heffingen en belastingen;
 • U kunt een voorschot aanvragen. Zelfstandig ondernemers en eenmanszaken kunnen gebruik maken de BBZ-regeling. In afwachting van de invoering van de regeling verstrekt de gemeente (op aanvraag) voorschotten, om te voorkomen dat ondernemers in de problemen komen.
 • Er is landelijke hulp. MKB Nederland, Kamer van Koophandel en VNO-NCW hebben samen een loket geopend voor ondernemers met vragen. U kunt bellen naar 0800 - 2117 (werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). U bereikt het loket ook online.
 • Wilt u op de hoogte blijven? Bekijk Deventer.nl, Rijksoverheid.nl en de nieuwsbrieven op Ondernemersdeventercorona.

Een veilig idee: team Toezicht let extra op in de binnenstad, zeker nu er minder publiek is en meer winkels en horecapanden gesloten zijn.

Wethouder Thomas Walder

“De ondernemers hebben deze week laten zien over hoeveel creativiteit en oplossingsgerichtheid zij beschikken”, benadrukt wethouder Economie Thomas Walder. “We trekken waar mogelijk samen op om de economie draaiend te houden.”

Op een speciale site is het aanbod van winkels en restaurants te vinden: www.bezorgenindeventer.nl.

Deventer organisaties hebben de handen ineen geslagen om ondernemend Deventer zo goed mogelijk te informeren. Dat doen zij via de website ondernemersdeventercorona.nl. U vindt hier allerlei tips en initiatieven.

 • Ondernemers

  Kan ik tijdelijke financiële ondersteuning krijgen van de overheid?

  Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, inkomsten. Het kabinet ondersteunt hen met een tijdelijke regeling (Tozo), vooralsnog tot 1 juni 2020. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

  • Voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum;
  • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

  De rijksoverheid moet deze tijdelijke regeling (Tozo) nog opstellen. De gemeente neemt aanvragen in behandeling, maar kan geen besluit nemen totdat die regeling van kracht wordt. Wel kan de gemeente een voorschot verstrekken. Heeft u als zelfstandige acute financiële problemen, dan kunt u een verzoek doen voor zo’n voorschot.

  Ondernemers die zich al hebben laten registreren via het Ondernemershuis of de gemeente worden deze week benaderd via e-mail om (digitaal) een aanvraag voor levensonderhoud/voorschot of bedrijfskrediet in te dienen.

  Ondernemers die zich nog niet hebben gemeld kunnen een aanvraag voor levensonderhoud/voorschot of bedrijfskrediet indienen via dit formulier. Dit formulier is ook te bereiken via de website van het GROS. De nieuwe crisisregeling kent een terugwerkende kracht vanaf 1 maart. Het is niet nodig per direct een aanvraag in te dienen. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat het Ondernemershuis en de gemeente.

  Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid.

   

  Hoe vraag ik als ondernemer uitstel van betaling gemeentelijke heffingen aan?

  U kunt uitstel van betaling aanvragen tot 31 augustus 2020 via het aanvraagformulier Uitstel van betaling voor ondernemers. Bekijk voor meer informatie het nieuwsbericht.

  Is er een financiële tegemoetkoming voor sport- en fitnessclubs?

  Ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs kunnen via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen.

  Waar vind ik de speciale nieuwsbrief voor ondernemers?

  De partners in de stad en de gemeente hebben een gezamenlijke nieuwsbrief gemaakt voor ondernemers. Deze wordt verspreid via ondernemersverenigingen. Hierin staan lokale initiatieven en landelijke informatie vermeld in verband met het coronavirus.

  Bekijk de nieuwsbrieven op de website van Ondernemersdeventercorona.

  Is er landelijke hulp voor ondernemers?

  MKB Nederland, Kamer van Koophandel en VNO-NCW hebben samen een loket geopend voor ondernemers met vragen. U komt hiermee in contact via telefoonnummer 0800 - 2117 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). U bereikt het loket ook online.

  Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

   

  Hoe kan ik als zorgaanbieder mijn werk blijven doen als mijn bedrijf financieel in de knel komt?

  Dit zijn onzekere tijden, zeker voor de zorgaanbieders en hun cliënten, kwetsbare inwoners, volwassenen en jeugdigen. Op dit moment is weinig zeker, behalve dat de gemeente Deventer wil dat cliënten zo goed mogelijk ondersteund blijven en dat zorgondernemers niet omvallen als gevolg van deze crisis.

  Ook als fysiek contact niet meer mogelijk is, zijn er veel andere manieren om de zorg door te laten gaan. We zien dat daar heel creatief gebruik van wordt gemaakt.

  Al die contacten, hoe lang of kort ook, kunnen geregistreerd en gedeclareerd worden. Wij gaan flexibel om met die declaraties. Daarnaast kunnen zorgaanbieders gebruik maken van de landelijke regelingen, zoals de werknemersbijdrage en het uitstel van belastingen.

  De gemeente Deventer benadrukt dat voortzetting van de zorg aan onze kwetsbare inwoners, volwassenen en jeugdigen, op dit moment van het grootste belang is en onze prioriteit heeft. En hoe dat, na deze crisis, verder wordt afgehandeld is van later orde. U bent als zorgaanbieder voor ons van heel groot belang. Wij zorgen ervoor dat door deze crisis uw bedrijfscontinuïteit niet in gevaar wordt gebracht. Uw cliënten rekenen op u!

   

  Wat zijn nu nuttige sites voor ondernemers?

  Hoe om te gaan met corona op de werkvloer?

  Het coronavirus (Covid-19) houdt Nederland en het bedrijfsleven in de greep. Ondernemingen hebben het moeilijk met geannuleerde opdrachten, afgelaste bijeenkomsten, teruglopende orders. Al meer dan 5.000 ondernemingen hebben inmiddels werktijdverkorting aangevraagd voor het personeel.

  MKB-Nederland wil ondernemers ondersteunen en informeren over de gevolgen van het virus. Op de website van MKB Nederland zijn een dossier en informatiepagina voor ondernemers ingericht. Zij hebben een Handreiking geschreven voor werkgevers over omgaan met het coronavirus op de werkvloer. Deze worden aan de hand van de actualiteit ververst. Bekijk het dossier Coronavirus.

  Moet ik als ondernemer iets doen om mensen afstand van elkaar te laten houden?

  Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.

  Ik heb een contactberoep. Kan ik dit nog uitoefenen?

  Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging, geldt tot 6 april 2020 dat zij hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.

  Is er een website voor ondernemers met tips en initiatieven in Deventer?

  Deventer organisaties hebben de handen ineen geslagen om ondernemend Deventer zo goed mogelijk te informeren. Dat doen zij via de website ondernemersdeventercorona.nl. U vindt hier allerlei tips en initiatieven.

  Komt er een compensatieregeling(en) voor gemeenten?

  De Vereniging Sport en Gemeenten en de VNG onderzoeken hoe gemeenten te compenseren voor de inkomstenderving van bijvoorbeeld huurinkomsten, zwembaaden, sportbedrijven. Een brede compensatieregeling wordt onderzocht, in samenwerking met Binnenlandse Zaken, eventueel in combinatie met cultuur en welzijn.