Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Veelgestelde vragen Opvang & Zorg

 • Opvang & Zorg

  Zijn er nog inloopmogelijkheden bij de sociale teams?

  In ieder geval tot 6 april zijn alle inloopmogelijkheden van de sociale teams gestopt.

  Sociaal teamleden voeren telefonisch gesprekken met bewoners met een ondersteuningsvraag. Ook houden de sociaal teamleden regelmatig contact met inwoners waar extra zorg en aandacht nodig is.

  Bij vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van het sociaal team of bellen met het algemeen nummer: 0570 - 69 53 99. Dit kan van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur.

  U kunt ook mailen naar info@socialeteamsdeventer.nl.

  Gaan de sociale teams door met huisbezoeken?

  Huisbezoeken worden in principe opgeschort, tenzij dat onaanvaardbare gevolgen heeft.

  Kan ik nog hulp krijgen van Team Toegang Jeugd Deventer?

  Medewerkers van Team Toegang Jeugd Deventer werken vanuit huis. Zij hebben minimaal fysiek contact met cliënten. Afspraken op kantoor en huisbezoeken worden zoveel als mogelijk uitgesteld en/of telefonisch gevoerd.

  Dit geldt niet als er sprake is van crisis of absoluut noodzakelijk persoonlijk contact. Hierbij worden de hygiënemaatregelen van het RIVM gevolgd, zoals geen handen schudden, afstand houden, handen wassen, etcetera. U bereikt het team via toegangjeugd@deventer.nl.

  Wat betekent dit voor de opvang van dak- en thuislozen?

  De opvang van dak- en thuislozen gaat gewoon door.

  Welke maatregelen nemen zorgaanbieders?

  Elke zorgaanbieder maakt een eigen keuze hoe om te gaan met de ondersteuning die zij bieden. Als u vragen heeft over deze ondersteuning dan kunt u zich het beste wenden tot uw zorgaanbieder.

  Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met uw zorgaanbieder of het sociaal team.

  Welke zorg leveren de jeugdzorgaanbieders?

  • Residentiele groepen, jeugdzorg plus en spoedzorg worden in principe geleverd.
  • Ambulante hulp en pleegzorg: uitgangspunt is dat zoveel mogelijk via telefoon, Skype, WhatsApp, en dergelijke wordt geregeld en afgehandeld. Wordt ingeschat dat de veiligheid van het kind in gevaar is, dan vindt er een huisbezoek plaats of wordt de klant op kantoor uitgenodigd. Dit is uiteraard alleen als niemand in het gezin gezondheidsklachten heeft.
  • Dagbehandeling: een aantal organisaties verlenen zorg en zijn open. Met ouders worden individuele maatwerkafspraken gemaakt. Als kinderen niet kunnen komen (ziekte), of als ouders hun kinderen thuis willen houden, dan wordt geprobeerd ambulant te ondersteunen. Hierbij wordt dan met name digitale middelen ingezet.

  Dit is op hoofdlijnen de werkwijze van de zorgaanbieders. Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met uw eigen zorgaanbieder of het Team Toegang Jeugd Deventer (toegangjeugd@deventer.nl).

  Kan ik mijn familielid of kennis nog bezoeken in de gehandicaptenzorg of (jeugd)ggz?

  De gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) hebben bezoekersregelingen vastgesteld. Voor jeugdigen in jeugdhulpinstellingen wordt de bezoekersregeling van de gehandicaptensector gevolgd. Bezoek wordt zoveel mogelijk beperkt. Deze landelijke richtlijnen gelden vooralsnog tot en met 6 april 2020.

  De bezoekersregeling voor de gehandicaptenzorg gaat uit van het principe: nee, tenzij. Er is geen bezoek, tenzij het contact met de familie of vrijwilliger van essentieel belang is voor de cliënt.

  Voor ggz-instellingen geldt dat cliënten maximaal 1 persoon per dag gedurende 1 uur kunnen ontvangen. Voor kinderen en jeugdigen in jeugdhulpinstellingen wordt de bezoekersregeling van de gehandicaptensector gevolgd. Voor jeugdigen in ggz-instellingen geldt dezelfde richtlijn als voor volwassenen in de ggz.

  Bekijk het actuele overzicht van de bezoekersregeling.

  Hoe kan ik als zorgaanbieder mijn werk blijven doen als mijn bedrijf financieel in de knel komt?

  Dit zijn onzekere tijden, zeker voor de zorgaanbieders en hun cliënten, kwetsbare inwoners, volwassenen en jeugdigen. Op dit moment is weinig zeker, behalve dat de gemeente Deventer wil dat cliënten zo goed mogelijk ondersteund blijven en dat zorgondernemers niet omvallen als gevolg van deze crisis.

  Ook als fysiek contact niet meer mogelijk is, zijn er veel andere manieren om de zorg door te laten gaan. We zien dat daar heel creatief gebruik van wordt gemaakt.

  Al die contacten, hoe lang of kort ook, kunnen geregistreerd en gedeclareerd worden. Wij gaan flexibel om met die declaraties. Daarnaast kunnen zorgaanbieders gebruik maken van de landelijke regelingen, zoals de werknemersbijdrage en het uitstel van belastingen.

  De gemeente Deventer benadrukt dat voortzetting van de zorg aan onze kwetsbare inwoners, volwassenen en jeugdigen, op dit moment van het grootste belang is en onze prioriteit heeft. En hoe dat, na deze crisis, verder wordt afgehandeld is van later orde. U bent als zorgaanbieder voor ons van heel groot belang. Wij zorgen ervoor dat door deze crisis uw bedrijfscontinuïteit niet in gevaar wordt gebracht. Uw cliënten rekenen op u!

   

  Mag ik als zorgaanbieder mijn dienstverlening stoppen?

  Het is verstandig dit even met de GGD of de huisarts kort te sluiten. De gemeente gaat niet over de voorzieningen van zorgaanbieders. Een zorgaanbieder beslist zelf wat te doen. In geval van calamiteiten volgt elke zorgaanbieder zijn eigen calamiteitenplan.

  Is er een noodregeling voor zorg- en welzijnsorganisaties?

  Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra moeten investeren in digitale zorg op afstand.

  Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen. Via de regeling is per aanvraag € 50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart 09.00 uur worden ingediend.

  Meer informatie over deze noodregeling en de aanvraag vindt u op de website van de Rijksoverheid.