Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Veelgestelde vragen Opvang & Zorg

 • Opvang & Zorg

  Zijn er nog inloopmogelijkheden bij de sociale teams?

  In ieder geval tot het einde van de zomervakantie 2020 zijn alle inloopmogelijkheden van de sociale teams gestopt. Na de zomer bekijken we of en hoe we de spreekuren kunnen hervatten.

  Bij vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van het sociaal team of bellen met het algemeen nummer: 0570 - 69 53 99. Dit kan van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur.

  U kunt ook mailen naar info@socialeteamsdeventer.nl.

  Gaan de sociale teams door met huisbezoeken?

  Sociaal teamleden voeren in principe telefonisch gesprekken met bewoners met een ondersteuningsvraag. Vinden zij het wenselijk of noodzakelijk om goed onderzoek te doen? Dan kan er een huisbezoek afgesproken worden.

  Bij vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van het sociaal team of bellen met het algemeen nummer: 0570 - 69 53 99. Dit kan van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur.

  U kunt ook mailen naar info@socialeteamsdeventer.nl.

  Kan ik nog hulp krijgen van Team Toegang Jeugd Deventer?

  Medewerkers van Team Toegang Jeugd Deventer werken vanuit huis. Zij hebben minimaal fysiek contact met cliënten. Afspraken op kantoor en huisbezoeken worden zoveel als mogelijk uitgesteld en/of telefonisch gevoerd.

  Dit geldt niet als er sprake is van crisis of absoluut noodzakelijk persoonlijk contact. Hierbij worden de hygiënemaatregelen van het RIVM gevolgd, zoals geen handen schudden, afstand houden, handen wassen, etcetera. U bereikt het team via toegangjeugd@deventer.nl.

  Wat betekent dit voor de opvang van dak- en thuislozen?

  De opvang van dak- en thuislozen gaat gewoon door.

  Welke maatregelen nemen zorgaanbieders?

  Elke zorgaanbieder maakt een eigen keuze hoe om te gaan met de ondersteuning die zij bieden. Als u vragen heeft over deze ondersteuning dan kunt u zich het beste wenden tot uw zorgaanbieder.

  Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met uw zorgaanbieder of het sociaal team.

  Welke zorg leveren de jeugdzorgaanbieders?
  • Residentiele groepen, jeugdzorg plus en spoedzorg worden geleverd.
  • Ambulante hulp en pleegzorg: uitgangspunt is dat zoveel mogelijk op afstand wordt gedaan. Denken wij dat de veiligheid van een kind in gevaar is? Dan vindt er een huisbezoek plaats of wordt de klant op kantoor uitgenodigd. Dit is uiteraard alleen als niemand in het gezin gezondheidsklachten heeft.
  • Dagbehandeling: een aantal organisaties verleent zorg en is open. Met ouders worden individuele maatwerkafspraken gemaakt. Als kinderen niet kunnen komen (ziekte), of als ouders hun kinderen thuis willen houden, dan wordt geprobeerd ambulant te ondersteunen. Hierbij wordt dan digitale middelen ingezet.

  Dit is op hoofdlijnen de werkwijze van de zorgaanbieders. Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met uw eigen zorgaanbieder of het Team Toegang Jeugd Deventer (toegangjeugd@deventer.nl).

  Kan ik mijn familielid of kennis nog bezoeken in de gehandicaptenzorg of (jeugd)ggz?

  Ja, dat kan weer. Daarbij gelden wel de basisregels voor hygiëne. Dat betekent dat u niet op bezoek kunt gaan als u verkouden bent of koorts heeft. En dat volwassenen 1,5 meter afstand houden. Sinds 19 augustus geldt het dringende advies om het aantal bezoekers tot 6 mensen per keer te beperken, kinderen onder de 12 jaar uitgezonderd.

  U leest meer over de regels voor de gehandicaptenzorg en de GGZ op de website van de Rijksoverheid.

  Hoe kan ik als zorgaanbieder mijn werk blijven doen als mijn bedrijf financieel in de knel komt?

  Dit zijn onzekere tijden, zeker voor de zorgaanbieders en hun cliënten, kwetsbare inwoners, volwassenen en jeugdigen. Op dit moment is weinig zeker, behalve dat de gemeente Deventer wil dat cliënten zo goed mogelijk ondersteund blijven en dat zorgondernemers niet omvallen als gevolg van deze crisis.

  Ook als fysiek contact niet meer mogelijk is, zijn er veel andere manieren om de zorg door te laten gaan. We zien dat daar heel creatief gebruik van wordt gemaakt.

  Al die contacten, hoe lang of kort ook, kunnen geregistreerd en gedeclareerd worden. Wij gaan flexibel om met die declaraties. Daarnaast kunnen zorgaanbieders gebruik maken van de landelijke regelingen, zoals de werknemersbijdrage en het uitstel van belastingen.

  Is er een noodregeling voor zorg- en welzijnsorganisaties?

  De noodregeling van eerder dit jaar (SET COVID-19) is inmiddels gesloten. Sinds 27 juli staat een nieuwe subsidie open: SET COVID 19 2.0. Deze regeling is bedoeld voor zorgorganisaties die nu extra moeten investeren in digitale zorg op afstand.

  Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van de RVO.

  Kan ik op bezoek bij een zelfstandig wonende oudere?

  Ja, dat kan weer, maar houd wel 1,5 meter afstand. Alleen kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden. Ga niet op bezoek als u gezondheidsklachten heeft. Per 29 september geldt het dringende advies om het bezoek te beperken tot maximaal 3 personen tegelijk (kinderen tot en met 12 jaar uitgezonderd).

  Is er nog een bezoekersregeling voor verpleeghuizen?

  Bezoek aan bewoners van verpleeghuizen is stapsgewijs weer mogelijk. Daarbij gelden de basisregels voor hygiëne, zoals 1,5 meter afstand houden, handen wassen en niet op bezoek gaan als u verkoudheidsklachten of koorts heeft.

  Zijn er geen coronabesmettingen in een verpleeghuis? Dan gelden er in principe geen beperkingen meer voor het ontvangen van bezoek. Niet voor het aantal bezoekers en niet voor hoe vaak het bezoek komt. Wel geldt sinds 29 september het dringende advies om het aantal bezoekers tot maximaal 3 tegelijk te beperken. Ook zijn bewoners vrij om naar buiten te gaan als zij dat willen. Dit alles binnen de praktische mogelijkheden die een verpleeghuis kan bieden.

  Zijn er in een verpleeghuis coronabesmettingen? Dan mag er alleen bezoek plaatsvinden in overleg met de zorgaanbieder. Een zorgaanbieder kan er bijvoorbeeld voor kiezen om besmette patiënten bij elkaar op 1 afgesloten afdeling te plaatsen, zodat andere patiënten wel bezoek kunnen ontvangen. Neem contact op met het verpleeghuis om de mogelijkheden te bespreken.

  Kijk op de website van Actiz voor de actuele afspraken in de verpleeghuissector.