Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Veelgestelde vragen over het coronavirus

 • Scholen en kinderopvang

  Ik wil mijn kind aanmelden bij de basisschool maar er zijn geen open dagen. Hoe meld ik nu mijn kind aan?

  In verband met de maatregelen tegen het coronavirus zijn er geen rondleidingen door de school. De scholen hanteren daarom dit jaar een aangepaste aanmeldprocedure. Meer informatie daarover vindt u op www.deventerbasisscholen.nl.

  Kunnen mijn kinderen naar school?

  Sinds 11 mei zijn de basisscholen weer open. Zij hebben de groepsgrootte in de klassen gehalveerd; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand. De praktische invulling van dit principe ligt bij de scholen. De scholen informeren ouders hierover.

  Een uitzondering geldt voor kinderen van ouders met een cruciaal/vitaal beroep. Voor deze kinderen is er wel volledige opvang in de school, zodat hun ouders kunnen blijven werken.

  Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni weer open. Scholen nemen maatregelen zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.

  Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd is sinds 11 mei weer 100% open. Speciaal voortgezet onderwijs begint op 2 juni.

  Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen, mogen niet naar school. Zij moeten thuis blijven.

  Voor zover dat kan, moeten leraren en leerlingen 1,5 meter afstand houden. Voor vragen over de opvang kunt u contact opnemen met de school van uw kinderen.

  Vanaf wanneer gaat de buitenschoolse opvang weer open?

  Buitenschoolse opvang volgt de basisscholen en is dus open vanaf 11 mei 2020. Kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan, doen dat op de dagen dat ze ook naar de basisschool gaan.

  Is de kinderopvang open?

  De kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en gastouders voor kinderen van 0 tot 12 is weer open sinds 11 mei 2020. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor opvangpersoneel en kinderen nog steeds: blijf thuis.

  Voor vragen over de opvang kunt u contact opnemen met uw kinderopvangorganisatie.

  Wanneer gaat het voortgezet onderwijs weer open?

  Scholen in het voortgezet onderwijs treffen nu voorbereidingen , zodat leerlingen vanaf 2 juni 2020 weer naar school kunnen.

  Gaat het leerlingenvervoer door?

  Leerlingenvervoer vindt sinds 11 mei weer plaats op de reguliere manier. Leerlingen onderling hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te houden. De brancheorganisatie en de vakbonden hebben de afspraken hierover vastgelegd in een protocol (pdf, 413kb)

  Let op: kinderen die ziekteverschijnselen vertonen, mogen niet naar school of de kinderopvang. Zij moeten thuis blijven.

  Geldt de opvang (op school) ook als 1 van de ouders in een cruciale/vitale beroepsgroep werkt?

  Het uitgangspunt bij 1 ouder met een cruciaal/vitaal beroep is dat u de opvang zelf thuis regelt. Lukt dat echt niet? Dan kunnen de kinderen opvang krijgen op school en in de buitenschoolse opvang. Het is dus geen harde eis dat beide ouders een cruciaal/vitaal beroep hebben. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale/vitale beroepen aan het werk kunnen blijven.

  Mijn functie staat niet in de lijst met cruciale/vitale beroepsgroepen, maar ik draag wel bij aan de aanpak van het coronavirus. Hoe zit dat?

  Er is bewust gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen, omdat de opvangfunctie van scholen beperkt moet blijven. Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken, die passen binnen de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Overleg hierover met de school van uw kinderen en met uw werkgever.

  Opvang bij grootouders is niet verstandig, omdat die mogelijk kwetsbaar zijn.

  Hoe moet ik op school of opvang duidelijk maken dat ik deel uitmaak van de cruciale/vitale beroepsgroepen?

  Daarover kunt u in gesprek gaan met de school of opvang.

  Is er (nood)opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen/vitale functies?

  Het uitgangspunt is dat ouders zelf in hun eigen kring opvang zoeken en regelen. Lukt dit niet? Dan kunt u gebruik maken van noodopvang.

  Doordeweeks kunnen kinderen overdag opgevangen worden in noodlocaties.

  • Dit zijn scholen, kinderdagverblijven en gastouders waar kinderen gewend zijn naartoe te gaan;
  • het kan zijn dat er een locatie dicht is doordat er geen of weinig kinderen komen of omdat het personeel te maken heeft met gezondheidsklachten. Hierover wordt u dan door de locatie geïnformeerd;
  • de locatie zorgt dan in principe zelf voor een alternatieve locatie voor de noodopvang.

  Ook in het weekend en na de gebruikelijke opvangtijden (24-uurs) wordt noodopvang aangeboden in KEI13 op Wezenland 582, 7415 JM Deventer.

  Meld u aan via de klantenservice van Sam en Ko: 0570 - 85 71 00 (maandag tot en met vrijdag, 08.30 – 17.00 uur). U kunt ook mailen naar info@samenko.nl.

  Ik maakte tot op heden geen gebruik van kinderopvang. Kunnen mijn kinderen naar de noodopvang?

  De noodopvang is beschikbaar voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen.

  U kunt zelf informeren of de opvang van uw voorkeur de mogelijkheid tot noodopvang biedt. Momenteel bieden bijna alle opvangen noodopvang. Het kan zijn dat er enkele locaties gesloten zijn en dat de opvang op een andere locatie wordt aangeboden.

  Er is ook 24-uurs opvang beschikbaar (overdag, weekend en in de nacht).

  Bel hiervoor naar de klantenservice van Sam en Ko: 0570 - 85 71 00 (maandag tot en met vrijdag, 08.30 – 17.00 uur). Of stuur een e-mail naar info@samenko.nl.

  Is er (nood)opvang voor kinderen in kwetsbare (thuis-)situaties?

  Scholen en kinderopvang proberen zoveel mogelijk zelf oplossingen te bedenken voor deze kinderen. Is er meer nodig? Neem dan contact op met Team Toegang Jeugd: toegangjeugd@deventer.nl.

  De toegangsmedewerkers bepaalt dan in overleg of deze kinderen toch op school opgevangen kunnen worden of dat een zorgaanbieder ingezet wordt.

  De feestdagen komen eraan. Hoe is de noodopvang geregeld?

  Scholen én kinderopvang zijn normaal gesproken gesloten tijdens feestdagen. De gemeente heeft op feestdagen de 24-uurs noodopvang aangeboden in KEI13 op Wezenland 582, 7415 JM Deventer.

  Meld u aan via de klantenservice van Sam en Ko: 0570 - 85 71 00 (maandag tot en met vrijdag, 08.30 – 17.00 uur). U kunt ook mailen naar info@samenko.nl.

  Wie biedt er noodopvang tijdens vakantie of schoolvrije dagen?

  Elke school heeft samenwerking met 1 of meerdere kinderopvangorganisaties, die buiten/naschoolse opvang bieden. Tijdens vakanties of schoolvrije dagen biedt de kinderopvang vakantie-opvang aan. Dit is alleen mogelijk voor noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Dit geldt tot en met 28 april 2020. We verwachten op 21 april meer informatie over de periode daarna.

 • Sportaanbieders, buurthuizen, speeltuinverenigingen

  Mag ik buiten sporten bij mijn sportaanbieder?

  De regels die gelden vanaf 11 mei 2020 op een rij:

  • Iedereen mag weer gezamenlijk sporten in de buitenlucht. Ook volwassenen.
  • Sportaccommodaties blijven dicht, op het toilet na. U mag dus niet binnen sporten.
  • Zwembaden mogen open.
  • De sportaanbieder hoeft sportactiviteiten op sportparken niet te melden bij de gemeente. Activiteiten buiten de sportparken moeten wél vooraf worden gemeld.
  • Raadpleeg het Protocol Verantwoord Sporten van NOC-NSF.
  • Kinderen tot en met 12 jaar mogen zonder beperkingen buiten sporten, onder begeleiding. Sporten betekent trainen en trainingswedstrijden. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
  • Iedereen vanaf 13 jaar moet wel 1,5 meter afstand houden bij het sporten. Tot elkaar en tot hun trainer. Zij mogen alleen trainen. Ze mogen geen trainingswedstrijden of wedstrijden spelen. Als de 1,5 meter bij wedstrijden makkelijk gehandhaafd kan worden geldt een uitzondering.

  Gaat uw kind sporten? Zorg dan voor deze maatregelen (pdf, 120 KB). Volwassenen mogen niet aan de zijlijn staan bij het sporten van kinderen. Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig.

  Toernooien zijn niet toegestaan. Bekijk de maatregelen voor ouders en verzorgers (pdf, 120 KB).

  Ik wil als sportaanbieder weer buiten gaan sporten. Heb ik een meldingsplicht?

  U heeft een meldingsplicht als u activiteiten buiten sportparken organiseert. Sportactiviteiten op sportparken hoeft u dus niet vooraf te melden bij de gemeente.

  Wilt u een sportactiviteit melden? Doe dat via dit meldingsformulier. U hoeft niet te wachten op een reactie van de gemeente. U krijgt alleen bericht als de gemeente besluit de sportactiviteit niet toe te staan, omdat deze niet voldoet aan de veiligheids- of gezondheidseisen.

  Bekijk vooraf de minimale vereisten om sportactiviteiten uit te voeren (pdf, 120 KB). Bekijk ook de maatregelen voor trainers, begeleiders en vrijwilligers (pdf, 120 KB).

  Denk daarnaast aan de volgende dingen:

  • Gaat u muziek afspelen tijdens de sportactiviteit? Informeer dan ook de buurt.
  • Vraag altijd vooraf toestemming aan de eigenaar van de grond. Bijvoorbeeld met een school als u op een schoolterrein wilt gaan sporten. Op openbare gemeentegrond mag u altijd sporten.
  Ik wil als sportaanbieder desinfecterende middelen aanschaffen. Is dat mogelijk tegen gereduceerd tarief?

  Informatie over desinfecterende middelen voor sportverenigingen vindt u op de www.voorclubs.sportindeventer.nl.

  Hoe vraag ik als buurthuis/vereniging/sportaanbieder uitstel van betaling gemeentelijke heffingen aan?

  U kunt uitstel van betaling aanvragen tot 31 augustus 2020 via het aanvraagformulier Uitstel van betaling voor ondernemers. Bekijk voor meer informatie het nieuwsbericht.

  Mogen (sport)verenigingen en scholen nog steeds oud papier ophalen?

  In sommige wijken en dorpen in Deventer wordt het oud papier opgehaald door (sport)verenigingen en scholen. De Branchevereniging oud papier adviseert om, vanwege het coronavirus, het oud papier nu niet te laten ophalen door (sport)verenigingen en scholen. Als gemeente volgen wij dit advies op.

  Het oud papier wordt voorlopig uitsluitend opgehaald door Circulus-Berkel. Mogelijk gebeurt dat op een andere dag dan u gewend bent. Raadpleeg voor alle inzameldata de kalender op de website van Circulus-Berkel, of de Afvalvrij app.

 • Bijeenkomsten

  Mag mijn bijeenkomst doorgaan?

  Evenementen en samenkomsten met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 september 2020, ook met minder dan 100 mensen.

  Er is een uitzondering gemaakt voor horeca en cultuur. Vanaf 1 juni mogen maximaal 30 mensen bij elkaar zijn. Vanaf 1 juli mogen maximaal 100 mensen bij elkaar zijn. Dit geldt alleen als het virus onder controle blijft.

  Hoeveel mensen mogen bij een begrafenis aanwezig zijn?

  Bij een begrafenis mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn.

  Blijft het coronavirus onder controle? Dan mogen vanaf 1 juli maximaal 100 mensen aanwezig zijn bij een begrafenis.

  Mag ik een verjaardagsfeestje thuis vieren?

  Naast het eigen gezin, is het advies om het bezoek thuis te beperken tot 3 personen.

 • Evenementen

  Gaat Deventer Op Stelten door?

  Nee, Deventer Op Stelten gaat dit jaar niet door. Ook het muziekfestival Hoogtevrees in het Worpplantsoen is afgelast. Deventer Op Stelten was gepland van vrijdag 10 juli tot en met zondag 12 juli 2020. Dit theaterfestival is nu uitgesteld en heeft volgend jaar plaats van 8 tot en met 11 juli.

  Gaat de Deventer Boekenmarkt door?

  Nee, de Deventer Boekenmarkt gaat dit jaar niet door. Ook het poëziefestival Het Tuinfeest is afgelast. De boekenmarkt was gepland op zondag 2 augustus 2020. De Deventer Boekenmarkt is nu uitgesteld en heeft volgend jaar plaats op zondag 1 augustus.

 • Horeca

  Mag de horeca openblijven?

  Nee, de horeca is gesloten tot 1 juni 2020. Bezorgen en afhalen blijft wel mogelijk. Hotels, snackbars, afhaallocaties zonder zitgelegenheid en catering mogen openblijven.

  Blijft het coronavirus onder controle? Dan mag de horeca vanaf 1 juni, 12.00 uur weer open. Er gelden wel regels:

  • terrassen moeten zo ingericht zijn dat mensen 1,5 meter afstand kunnen houden;
  • restaurants en café's mogen binnen maximaal 30 personen tegelijk ontvangen;
  • u kunt alleen naar een restaurant of café als u vooraf reserveert en als u geen gezondheidsklachten heeft.

   

 • Markt

  Gaat de markt door?

  De Deventer markten blijven open. De markt is voor veel mensen belangrijk voor hun dagelijkse levensbehoefte. Voor de kooplieden is het belangrijk dat zij inkomsten hebben. Daarom blijft de markt zo lang het kan doorgaan.

  De gemeente houdt in de gaten hoe druk het is op de markt. Wordt het té druk, dan kan de gemeente de markt sluiten.

 • Recreatie

  Zijn de Scheg en het Borgelerbad open?

  Zwembaden in Nederland mogen weer open. De Scheg en het Borgelerbad volgen dit tijdpad:

  • vanaf 18 mei zijn de badeb open baantjeszwemmen en voor verenigingen;
  • vanaf 25 mei start het aquasporten;
  • en op 2 juni starten de zwemlessen.

  Recreatief zwemmen kan voorlopig nog niet. Kijk op de website van de Scheg en het Borgelerbad voor de actuele openingstijden.

  Wilt u gaan zwemmen? Boek dan vooraf uw ticket en een tijdvak. Reserveren kan maximaal 4 dagen van tevoren via de webshop van het Deventer Sportbedrijf.

  Mogen zwembaden weer open?

  Zwembaden mogen open, ook de zwembaden op campings. De toiletten bij zwembaden mogen ook open.

  Let op:

  • zwemgelegenheden in sauna’s en welnesscentra blijven dicht;
  • de douche- en wasgelegenheden bij zwembaden blijven dicht;
  • horeca bij zwembaden blijft voorlopig gesloten.
  Zijn sportclubs en sporthallen open?
  • Sinds 28 april mogen kinderen tot en met 12 jaar weer in groepjes sporten of trainen op hun sportclub. Ouders mogen niet langs de kant staan en kinderen moeten thuis douchen. Professionele competities starten nog niet.
  • Jongeren van 13 tot 18 jaar mogen met elkaar sporten, maar moeten wel 1,5 meter afstand houden.
  • Vanaf 11 mei mogen ook volwassenen weer georganiseerd sporten, mits ze voldoende afstand houden. Sportactiviteiten moeten vooraf gemeld worden bij de gemeente.
  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

  De horecavoorzieningen en de sportaccommodaties blijven nog gesloten.

  Mogen bootcamps doorgaan?

  Ja, bootcamps zijn weer toegestaan voor alle leeftijden. Voor iedereen ouder dan 12 jaar geldt hierbij wel de 1,5 meter regel. En de organisator moet de activiteit vooraf melden bij de gemeente.

  Mogen activiteiten voor de jeugd van de scouting en kunst- en cultuurverenigingen doorgaan?

  Ja. Veel activiteiten van de scouting en van culturele verenigingen kunnen sinds 11 mei weer plaatsvinden. Ze moeten wel voldoen aan alle volgende voorwaarden:

  • het gaat om activiteiten voor de jeugd tot en met 18 jaar;
  • de activiteiten vinden plaats in de buitenlucht;
  • er is een begeleider aanwezig;
  • u meldt de activiteit bij de gemeente.

  Deelnemers ouder dan 12 jaar moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt die regel niet.

  Wilt u een activiteit melden? Doe dit via het meldingsformulier. U hoeft niet te wachten op een reactie van de gemeente. U krijgt alleen bericht als er vragen zijn over uw melding. Heeft u andere vragen over cultuur? Die kunt u stellen via a.termaat.bergisch@deventer.nl.

  Kan ik naar een museum?

  Nee, alle musea zijn dicht tot 1 juni 2020. Als het coronavirus onder controle blijft mogen musea op 1 juni vanaf 12.00 uur weer open. Wilt u een museum bezoeken? Dan moet u vooraf reserveren. Dat is om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt in het museum en iedereen 1,5 meter afstand kan houden.

  Kan ik naar de sauna (wellness)?

  Nee, sauna's en wellnesscentra zijn gesloten tot 1 september 2020.

  Kan ik naar een coffeeshop?

  Nee, de coffeeshops zijn gesloten tot 1 september 2020. Bezorgen en afhalen blijft wel mogelijk.

  Kan ik naar een seksinrichting?

  Nee, alle seksinrichtingen zijn gesloten tot 1 september 2020.

  Kan ik naar het theater of een concert?

  Nee, alle theaters en concertzalen zijn gesloten tot 1 juni 2020. Blijft het coronavirus onder controle? Dan mogen theaters en concertzalen op 1 juni weer open. Zij mogen dan maximaal 30 personen tegelijk ontvangen. Per 1 juli wordt dat aantal mogelijk uitgebreid naar 100 personen tegelijk.

  Zijn de bibliotheken open?

  De bibliotheken in Nederland mogen op 11 mei weer open. Zij moeten er wel voor zorgen dat bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden. Om dat goed te regelen volgen de bibliotheken in Deventer het volgende stappenplan.

  • Stap 1: vanaf 11 mei gaan alle vestigingen een deel van de dag open als afhaalbieb. U kunt vooraf boeken reserveren en die op een afgesproken tijdstip ophalen.
  • Stap 2: vanaf 18 mei gaat de bibliotheek in het centrum van Deventer weer gedeeltelijk open voor bezoekers. U kunt dan zelf binnen uw boeken uitzoeken.
  • Lukt het om bezoekers weer veilig te ontvangen in de bibliotheek in het centrum? Dan gaan ook de andere vestigingen weer gedeeltelijk open voor bezoekers. Hiervoor is nog geen datum.

  De horeca binnen de bibliotheken blijft gesloten. Kijk op de website van de bibliotheek Deventer voor de meest actuele informatie.

  Kan ik naar een casino?

  Casino’s zijn gesloten tot 1 september 2020.

  Kan ik met het gezin naar het park, het strand of de wijk in?

  Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen 1,5 meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.

  Mogen kinderen met meer dan 3 vriendjes buitenspelen?

  Jonge kinderen (jonger dan 12 jaar) mogen met elkaar buitenspelen. Het RIVM benadrukt dat dit geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Maar dringend advies is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken.

  Kan ik de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen in recreatiegebieden gebruiken?

  Als bezoeker mag u geen gebruik maken van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen op recreatieparken, vakantieparken, jachthavens, kampeerterreinen en kampeerveldjes. Dit is alleen toegestaan aan bewoners van een woning in dit gebied, of als u in het gebied of op de locatie aan het werk bent.

  Ook mag u geen gebruik maken van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen in parken, natuurgebieden en stranden.

  Blijft het coronavirus onder controle? Dan gaan gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen op 1 juli weer open.

 • Campings en vakantieparken

  Welke vakantieparken en campings moeten dicht?

  Vakantieparken en campings zijn niet verplicht om te sluiten.

  Wel moeten alle vakantieparken en campings gemeenschappelijke ruimtes sluiten. Bijvoorbeeld zwembaden, recreatieruimtes en gedeelde sanitaire voorzieningen. Ook kan de voorzitter van de veiligheidsregio een vakantiepark of camping aanwijzen als verboden gebied. In dat geval moet het vakantiepark of camping sluiten.

  Kampeerders of campereigenaren met een eigen portable chemisch toilet kunnen sinds 24 april weer kamperen. Zij mogen hun chemische toiletten namelijk weer lozen.

  Blijft het coronavirus onder controle? Dan mogen campings en vakantieparken per 1 juli de gemeenschappelijke wc's en douches weer openen, en kunnen ook kampeerders zonder portable toilet weer terecht.

  Ik woon niet in Overijssel, maar heb een 2e huisje (of heb een huisje gehuurd) in 1 van de gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland. Mag ik daar nog naartoe?

  Dat mag. Maar alleen als dat huis eigen sanitaire voorzieningen heeft en u de algemene voorschriften rond samenkomsten en 1,5 meter afstand opvolgt.

  Mijn stacaravan staat op een vakantiepark in de Veiligheidsregio IJsselland. Mag ik daar nog naartoe?

  Ja, dat mag. Maar alleen als uw stacaravan eigen sanitaire voorzieningen heeft en u de algemene voorschriften rond samenkomsten en 1,5 meter afstand opvolgt.

  Blijft het coronavirus onder controle? Dan mogen de gedeelde sanitaire voorzieningen op 1 juli weer open. U kunt dan dus ook naar uw stacaravan als u geen eigen toilet heeft. Wel blijven de regels over afstand houden gelden.

  Ik wil kamperen met een tent, mag dat?

  Kamperen met een tent kan voorlopig alleen als u zelf een portable chemisch toilet heeft.

  Sinds 24 april mogen chemische toiletten namelijk weer geloosd worden op campings en vakantieparken. Dat betekent dat campereigenaren en andere kampeerders met een portable chemisch toilet weer kunnen kamperen.

  Blijft het coronavirus onder controle? Dan gaan op 1 juli de gemeenschappelijke wc's en douches op de campings weer open. Dan kunnen ook mensen zonder eigen portable toilet weer kamperen.

  Ik heb een caravan of camper met een eigen toilet. Mag ik daarmee op pad?

  U mag op pad met een caravan of camper. Let op: dat kan alleen als u een eigen portable chemisch toilet bij u heeft.

  Blijft het coronavirus onder controle? Dan mag u vanaf 1 juli ook weer gebruik maken van gezamenlijke sanitaite voorzieningen op campings.

  Ik wil naar een groepsaccommodatie, kan dat?

  Blijft een gezamenlijk huishouden (een gezin dat normaal ook bij elkaar woont) in de groepsaccommodatie? En heeft de groepsaccommodatie eigen sanitaire voorzieningen? Alleen dan is het mogelijk om in een groepsaccommodatie te verblijven.

  Als het coronavirus onder controle blijft vervalt op 1 juli de voorwaarde van de eigen sanitaire voorzieningen. Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op vakantieparken mogen dan weer open.

 • Gezondheid

  Wat kunt u zelf doen tegen verspreiding van het coronavirus?

  Op de website van de GGD vindt u adviezen hoe u het virus zo min mogelijk verspreidt.  Naar de informatie van de GGD over het coronavirus.

  Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal 3 mensen op bezoek en houd ook dan afstand tot elkaar.

  Mag ik nog naar buiten?

  Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen.

  Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal 3 mensen op bezoek en houd ook dan afstand tot elkaar.

  Blijft het coronavirus onder controle? Dan versoepelen de maatregelen in de komende periode. En kunt u bijvoorbeeld per 1 juni weer naar een restaurant, bioscoop of café gaan. Voorwaarde is dat u geen gezondheidsklachten heeft. Ook moet u vooraf reserveren. De regel om 1,5 meter afstand te houden blijft gewoon gelden.

  Een gezinslid heeft koorts. Mag ik nu nog naar buiten?

  Nee. Als u of iemand bij u thuis kucht, hoest en/of verkouden is én daarbij ook koorts heeft, dan blijft iedereen in het huishouden thuis.

  Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

  Iedereen binnen mijn gezin heeft klachten. Mag ik wel boodschappen doen en de hond uitlaten?

  Dat mag, als het niet lukt om iemand uit uw omgeving zonder klachten hiervoor te vragen. Wel altijd alleen en door het gezinslid dat hier het meest toe in staat is.

  Ik heb hulp nodig. Waar kan ik terecht?

  Voor vraag en aanbod bij praktische problemen en bij eenzaamheid en/of angst

  Heeft u een praktisch probleem, bent u eenzaam of maakt u zich zorgen? Of wilt u juist anderen helpen? U kunt uw vraag of aanbod zetten op www.betermetjeburen.nl of bellen naar 0570 – 61 58 05. Dit is het nummer van de Vrijwilligerscentrale Deventer (optie 1), Beter met je buren (optie 2) en Buurtgeluk (optie 3, 24 uur bereikbaar).

  Welke mogelijkheden zijn er?

  • Boodschappen laten doen;
  • regelmatig gebeld worden voor een praatje;
  • maaltijden aan huis laten bezorgen;
  • en nog veel meer.

  Voor ondersteuningsvragen

  Het sociaal team in uw wijk: www.socialeteamsdeventer.nl/mijn-wijk. U kunt ook bellen naar het algemene nummer: 0570 - 69 53 99. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur.

  Voor (medische) vragen en richtlijnen

  RIVM: 0800 - 1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.

  Voor een luisterend oor (bij angst, eenzaamheid, zorgen)

  De Luisterlijn: 0900 - 0767. Dit nummer is 24 uur bereikbaar.
  U kunt ook chatten via www.deluisterlijn.nl.

  De Zilverlijn (Nationaal Ouderenfonds): 0800 - 1325 (gratis).

  Voor (praktische) hulpvragen

  Rode Kruis Hulplijn: 070 - 44 55 888.

  Voor online en digitale vragen

  Helpdesk Welkom Online: 088 - 34 42 000. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.

  Kan ik op bezoek bij een zelfstandig wonende oudere?

  Vanaf 29 april 2020 geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door 1 of 2 vaste personen met enige regelmaat worden bezocht. Als u op bezoek gaat bij een oudere: houd 1,5 meter afstand. Ga niet op bezoek als u zelf gezondheidsklachten heeft.

  Hoe kan ik veilig parkeergeld betalen (zonder fysiek contact)?

  In Deventer kunt u Belparkeren. U betaalt het parkeergeld via uw mobiele telefoon. Hiermee voorkomt u fysiek contact met het parkeerautomaat. Kijk voor meer informatie op www.deventer.nl/belparkeren.

   

  Waar gooi ik beschermingsmiddelen als mondkapjes en latex handschoenen weg?

  Vanwege de veiligheid is het belangrijk dat u het volgende afval weggooit bij het restafval:

  • papieren zakdoekjes
  • mondkapjes
  • doordrukverpakking van medicijnen
  • latex handschoenen
  • plastic overalls

  Lege zeep- of desinfectieverpakkingen mogen bij het PMD (plastic, metaal en drankpakken).

  Kijk voor meer informatie op de website van Circulus-Berkel.

 • Overlast

  Ik heb overlast van mijn buren. Wat kan ik doen?

  Heeft u problemen met de buren, dan kunt u terecht bij buurtbemiddeling Deventer. Stuur een e-mail naar info@buurtbemiddelingdeventer.nl. Van maandag tot en met donderdag kunt u tijdens kantoortijden ook bellen naar 0570 – 60 53 85.

  Wilt u tips over hoe u met de buren kunt omgaan? Kijk dan op de website www.problemenmetjeburen.nl.

  Ik zie dat mensen niet voldoende afstand van elkaar houden. Kan de gemeente daar op handhaven?

  Burgemeesters kunnen via een noodverordening makkelijk en snel optreden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Zij kunnen ook boetes opleggen.

  We spreken mensen aan als ze onvoldoende afstand houden. Of als mensen in groepen bij elkaar komen. U kunt anderen zelf ook aanspreken op hun gedrag.

  Ook handhaaft de gemeente de regels die gelden voor de gehele veiligheidsregio IJsselland. Bijvoorbeeld dat er alleen mag worden afgehaald in horecabedrijven en dat alleen bijeenkomsten tot en met 100 personen zijn toegestaan.

  Kan ik het melden als ergens niet genoeg afstand wordt gehouden?

  Ziet u dat mensen geen 1,5 meter afstand houden? Bijvoorbeeld in een winkel of afhaallocatie? Dan kunt u dat online melden. Kies hierbij voor de categorie overlast.

  Team Toezicht & Handhaving krijgt deze meldingen en kan actie ondernemen.

 • Besmettingen in Deventer

  Hoeveel besmettingen zijn er in de gemeente Deventer?

  GGD IJsselland geeft geen update meer van het aantal besmettingen in de regio IJsselland. Door het veranderde testbeleid geeft het aantal positieve tests geen complete weergave van de werkelijke verspreiding van het coronavirus.

  GGD IJsselland geeft het aantal positieve testen wel door aan het RIVM. Zij maken een overzicht voor heel Nederland. De kaart toont het aantal gemelde COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners per gemeente. De kaart wordt dagelijks rond 14:00 uur aangepast.

   

 • Landelijke informatie

  Is er een landelijk informatienummer?

  U kunt bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351. Dit is dagelijks (dus ook in het weekend) bereikbaar van 8.00 tot 22.00 uur.

  Is er een website met landelijke informatie?

  De Rijksoverheid heeft een website met informatie over het coronavirus.

  Tot wanneer gelden de maatregelen?

  Vanaf 11 mei 2020 worden de maatregelen langzaam versoepeld. Dat gaat stap voor stap. Op de website van de Rijksoverheid vindt u het stappenplan.

  Let op: de overheid kan op elk moment besluiten om het stappenplan te veranderen. Als het coronavirus niet onder controle blijft kunnen sommige maatregelen teruggedraaid worden, of niet doorgaan.